DESTEKLEYEN DERGİLER

 

ULEAD 2017’ye tam metin yayımlamak üzere destek olan dergiler aşağıda listelenmiştir. Hakem değerlendirmelerinde belirli puan alan yapılandırılmış özetler, yazarların tam metin halinde ilgili dergilere göndermeleri üzerine dergilerin yazım ve değerlendirme kuralları doğrultusunda incelemeye alınacaktır. Tam metin yayımlanmasına karar verilen özetler kongre kurulları tarafından kongre sonrasında ilan edilerek dergi editörlüklerine ve yazarlara duyurulacaktır. Her dergide belirli sayıda tam metin yayınlanacaktır.

Eğitimde Kuram ve Uygulama / Journal of Theory and Practice in Education

Page Header


30 Aralık 2016, Cuma 3254 defa okundu